22./23. Dezember 2013 · Bangkok (Thailand)

24. Dezember 2013 · Bangkok (Thailand)

25. Dezember 2013 · Koh Samui (Thailand)

28. Dezember 2013 · Penang (Malaysia)

29. Dezember 2013 · Kuala Lumpur (Malaysia)

30. Dezember 2013 · Singapur

31. Dezember 2013 · Singapur

3. Januar 2014 · Hi-Chi-Minh-City (Vietnam)

 

4. Januar 2014 · Hi-Chi-Minh-City (Vietnam)

 

6. Januar 2013 · Pattaya (Thailand)